Chính sách bảo hành

Công ty Cổ phần truyền thông và công nghệ BSE cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là chính sách bảo hành của BSE mà khách hàng cần nắm được:

  • Chính sách bảo hành được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do BSE cung cấp trong suốt quá trình sử dụng theo thời hạn của hợp đồng.
  • Các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ do tự thân sản phẩm sẽ được hỗ trợ ngay lập tức đối với các lỗi nhỏ. Đối với các lỗi lớn hơn sẽ được khắc phục trong khoảng thời gian tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của lỗi đó.
  • Các lỗi phát sinh nằm ngoài phạm vi bảo hành do lỗi sử dụng hoặc các nguyên nhân khác do khách hàng sẽ được tư vấn kịp thời phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất với mức chi phí tuỳ theo.

>>> Chính sách và quy định chung