BÁO GIÁ WORDPRESS HOSTING

CHI PHÍ BAN ĐẦU

SỐ LƯỢNG WORDPRESS

DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA

SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

MULTI-REGION

THÊM DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA/10GB(LỰA CHỌN)

SSL RIÊNG (LỰA CHỌN)

Your Text

Your Text


 

CHI PHÍ BAN ĐẦU 

SỐ LƯỢNG WORDPRESS

DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA

SỐ NGƯỜI TRUY CẬP 

LƯỢNG  DATA TRUYỀN TẢI

MULTI REGION

THÊM DUNG LƯỢNG Ổ ĐĨA/10GB(LỰA CHỌN)

ĐỊA CHỈ IP CỐ ĐỊNH/1CÁI (LỰA CHỌN

SSL RIÊNG (LỰA CHỌN)

START

75.0000/THÁNG

MIỄN PHÍ

2 GB

KHÔNG GIỚI HẠN

KHÔNG GIỚI HẠN

VIỆT NAM 

KHÔNG ÁP DỤNG

70.000 VND/THÁNG

40.000 VND/THÁNG

PROFESSIONAL

162.000/THÁNG

MIỄN PHÍ

5

10 GB

KHÔNG GIỚI HẠN

KHÔNG GIỚI HẠN

VIỆT NAM/ SINGAPORE/

NHẬT BẢN/ HOA KỲ

20.000 VND/ THÁNG

Không áp dụng cho DC tại Việt Nam

70.000 VND/THÁNG

40.000 VND/THÁNG

ENTERPRISE

499.000/THÁNG

MIỄN PHÍ

1

KHÔNG GIỚI HẠN

KHÔNG GIỚI HẠN

KHÔNG GIỚI HẠN

VIỆT NAM

KHÔNG ÁP DỤNG

70.000 VND/THÁNG

40.000 VND/THÁNG